Invoeren verkoop

Hier kunt u alle verkoopbonnen, zoals kassabonnen of zelfgemaakte (geschreven of in WORD/Excel) verkoopfacturen inboeken. Een nieuwe verkoopfactuur voert u in via Facturering.

De verkoop zorgt dat er op de winst & verliesrekening een omzettoename zichtbaar wordt.

Bij de “tegenrekening” geeft u de wijze van betaling aan, zoals kas of bank. Indien deze nog niet bekend is, kunt u het beste kiezen voor “te ontvangen bedragen” of “debiteuren”. U ziet dan in Hoofdmenu –> Open Posten –> Debiteuren, het saldo terug.

Maken van een nieuwe verkoopfactuur

Indien u een verkoopfactuur wilt maken, dan dient u ervoor te zorgen dat de klant in het relatiebeheer is toegevoegd. Indien dit het geval is, dan gaat u naar Hoofdmenu —>Facturering —> “Relatie zoeken” —> Nieuwe factuur.

De adresgegevens worden automatisch uit het relatiebeheer gehaald. U kunt zelf aangeven wat de factuurdatum is, de betaaltermijn, uw eigen referentie, een omschrijving van het geleverde, de omzetcategorie en het bedrag inclusief of exclusief BTW. Daarna klikt u op de knop “maak factuur”.

U krijgt dan het volgende scherm te zien:

Hier kunt voor de laatste keer controleren of alles goed ingevuld is, eventueel nieuwe factuurregels toevoegen, de BTW wordt automatisch berekend en verwerkt, en de factuurtekst aanpassen (deze kunt u tevens via Hoofdmenu –> Programma —> Instellingen —> Standaardteksten blijvend aanpassen).

Zodra de factuur akkoord is, selecteert u linksonder in het scherm “definitief” en vervolgens “print” of “mail”. Er zal in een nieuw scherm een PDF-document geopend worden met de factuur welke u kunt printen. U kunt de lay-out aanpassen en uw logo toevoegen via Hoofdmenu –> Programma —> Instellingen —> Layouts.