Het begin

Het beginscherm van Kleisteen: Management Dashboard. Hier heeft u in 1 oogopslag het overzicht van de financiële status van uw bedrijf en is het startpunt voor iedere handeling welke u kunt uitvoeren voor de administratie.

Verklaring:

VERKOPEN – HANDMATIG : Eigen facturen en omzetten winkel/horeca.

FACTURERING : Facturering: het maken van een verkoopfactuur.

ABONNEMENTEN : Abonnementen: het maken van periodieke facturen (PRO).

VERKOOPORDERS : Aanmaken verkooporders a.d.h.v. productenlijst (PRO).

INKOPEN/KOSTEN : Het inboeken van alle bedrijfskosten, niet zijnde vaste activa en voorraad.

INVESTERINGEN : Inboeken van bedrijfsmiddelen zoals auto’s en computers (vaste activa). VOORRAAD : Inboeken van goederen ten behoeve van de verkoop (PRO).

INKOOPORDERS : Inboeken van ingekochte goederen

OPEN POSTEN : Overzicht van “nog te betalen” en “nog te ontvangen” posten.

E-BANKIEREN : Verwerking betalingen en inkomsten via elektronisch bankieren

BANKEN : Overzicht van meerdere bankrekeningen en afschriften.

KAS : Overzicht van meerdere bedrijfskassen.

RELATIES : Bijhouden van alle relaties.

PROJECTEN : Overzicht van alle projecten (PLUS en PRO).

UREN : Invoeren uren(PLUS en PRO).

PRODUCTEN : Overzicht en prijslijst van artikelen / diensten (PLUS en PRO).

BOEKHOUDING: Direct overzicht en rapportages

– BTW-aangifte: overzicht van de BTW, per periode.

– Memoriaal: het maken van memoriaalboekingen

– Budgetteren: maken van prognoses per maand (PRO).

– Grootboek: memoriaal, winst- en verliesrekening, balans, kolommenbalans, beginbalans, grootboekbeheer

RAPPORTAGES : opvragen diverse overzichten lopende en voorgaande boekjaren.

PROGRAMMA: voor alles wat niet direct met de boekhouding te maken heeft.

– Instellingen: eigen instellingen en voorkeuren kunt u hier opgeven. Tevens aanmaken/plaatsen eigen teksten/logo voor correspondentie, eigen omzetcategorieën definiëren etc…

– Bedrijfsgegevens: gemakkelijk uw bedrijfsgegevens aanpassen.

– Gebruikers: beheer van gebruikers van de administratie

– Facturen Kleisteen: alle facturen op een rij

– Kenniscentrum / wiki: Antwoorden op veel gestelde vragen.

ZOEKFUNCTIE: Hier kunt u zoeken op: Relaties, Transacties, Facturen, Projecten en/of Producten.

STAAFDIAGRAM: Op basis van de door u ingevoerde kosten en opbrengsten, wordt het resultaat in een grafiek weergegeven. Er zijn verschillende grafieken te selecteren.

WINST & VERLIES: De door u ingevoerde kosten en verkopen worden hier in de winst & verliesrekening weergegeven.

KORTE TERMIJN KASSTROMEN: Uitgaven en inkomsten op korte termijn worden hier weergegeven, op basis van de door de gebruiker ingevoerde gegevens.

BRUTOWINSTMARGE-GRAFIEK: Overzicht van het brutoresultaat (winst voor belasting). Doel is om dit minimaal boven de 10% te houden.

KASRATIO: De liquide middelen (kas en bank) gedeeld door de schulden op korte termijn. Dit dient hoger of gelijk te zijn aan 1 voor een goede financiële gezondheid.

AKTIELIJST: Hier kunt u items invullen welke gedaan moeten worden. Dit kan een geheugensteun voor uzelf of voor bijvoorbeeld de accountant zijn.

NOTITIE: Hier kunt u reminders voor uzelf neerzetten tijdens het werken.

 

Algemene zaken om op te letten bij gebruik van Kleisteen:

1. Rechtsboven in ieder scherm, staat de knop “help”. Deze kunt u te allen tijde raadplegen voor meer informatie over het betreffende scherm.

2. Voordat u een scherm verlaat, dient u om veranderingen op te slaan te klikken op “bewaar veranderingen” linksonder in het scherm.

3. Een boeking verwijderen uit het systeem is doorgaans niet mogelijk. U kunt dan het beste het bedrag op € 0,- zetten (aanvinken keuzevakje naast bewaarknop)


Geplaatst

in

door

Tags:

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *