Categorie: Invoeren

 • Invoeren verkoop

  Hier kunt u alle verkoopbonnen, zoals kassabonnen of zelfgemaakte (geschreven of in WORD/Excel) verkoopfacturen inboeken. Een nieuwe verkoopfactuur voert u in via Facturering. De verkoop zorgt dat er op de winst & verliesrekening een omzettoename zichtbaar wordt. Bij de “tegenrekening” geeft u de wijze van betaling aan, zoals kas of bank. Indien deze nog niet…

 • Invoeren bedrijfskosten

  U kunt via Hoofdmenu —> Inkopen/Kosten, alle door u ontvangen facturen en (kassa)bonnetjes als bedrijfskosten invoeren. Dit zijn kosten welke niet aan te merken zijn als investering (zoals aanschaf computer, vervoersmiddelen etc… en de kosten voor het inkopen van voorraad). Kosten die wel ingevoerd kunnen worden, zijn bijvoorbeeld telefoonkosten, kantoorartikelen, drukwerk etc… U geeft de…

 • Invoeren inkoop van goederen

  Goederen van leveranciers die bestemd zijn voor de verkoop en tot de voorraad gaan behoren kunt u administreren via Hoofdmenu —> Voorraad. U kunt ervoor kiezen om ingekochte goederen in de categorie voorraad te boeken (nog niet verkocht) of in categorie Kostprijs Verkopen (verkocht). Klik als laatste op “bewaar” en de transactie is voltooid. In…

 • Invoeren investeringen

  Goederen met een waarde van doorgaans meer dan € 500,- (is een richtlijn), zijn geen kosten, maar investeringen. Deze investering is het bedrag dat in termijnen afgeschreven wordt, waarbij u deze termijnen ten laste van de winst mag brengen. Via Hoofdmenu —>Investeringen –> Nieuw, kunt u gemakkelijk een nieuwe investering inboeken. In bovenstaand voorbeeld is…

 • Maken van een nieuwe verkoopfactuur

  Indien u een verkoopfactuur wilt maken, dan dient u ervoor te zorgen dat de klant in het relatiebeheer is toegevoegd. Indien dit het geval is, dan gaat u naar Hoofdmenu —>Facturering —> “Relatie zoeken” —> Nieuwe factuur. De adresgegevens worden automatisch uit het relatiebeheer gehaald. U kunt zelf aangeven wat de factuurdatum is, de betaaltermijn,…