Auteur: onlineboekhouder

 • Inlezen afschriften Rabobank

  Hieronder vindt u de stappen die u volgt om uw afschriften in de juiste map op te slaan, zodat dezein Kleisteen worden ingelezen. Hoewel wij dit stappenplan up-to-date proberen te houden, is het mogelijk dat afbeeldingen niet langer juist zijn. In dat geval verzoeken wij u dit aan ons door te geven, zodat wij dit kunnen aanpassen. Mocht…

 • Inlezen afschriften ING Bank

  Hieronder vindt u de stappen die u volgt om uw afschriften in de juiste map op te slaan, zodat deze in Kleisteen worden ingelezen. Hoewel wij dit stappenplan up-to-date proberen te houden, is het mogelijk dat afbeeldingen niet langer juist zijn. In dat geval verzoeken wij u dit aan ons door te geven, zodat wij dit kunnen aanpassen.…

 • Inlezen afschriften ABN Amro Bank

  Hieronder vindt u de stappen die u volgt om uw afschriften in de juiste map op te slaan, zodat deze in Kleisteen kan worden ingelezen. Hoewel wij dit stappenplan up-to-date proberen te houden, is het mogelijk dat afbeeldingen niet langer juist zijn. In dat geval verzoeken wij u dit aan ons door te geven, zodat…

 • Invoeren verkoop

  Hier kunt u alle verkoopbonnen, zoals kassabonnen of zelfgemaakte (geschreven of in WORD/Excel) verkoopfacturen inboeken. Een nieuwe verkoopfactuur voert u in via Facturering. De verkoop zorgt dat er op de winst & verliesrekening een omzettoename zichtbaar wordt. Bij de “tegenrekening” geeft u de wijze van betaling aan, zoals kas of bank. Indien deze nog niet…

 • Invoeren bedrijfskosten

  U kunt via Hoofdmenu —> Inkopen/Kosten, alle door u ontvangen facturen en (kassa)bonnetjes als bedrijfskosten invoeren. Dit zijn kosten welke niet aan te merken zijn als investering (zoals aanschaf computer, vervoersmiddelen etc… en de kosten voor het inkopen van voorraad). Kosten die wel ingevoerd kunnen worden, zijn bijvoorbeeld telefoonkosten, kantoorartikelen, drukwerk etc… U geeft de…

 • Invoeren inkoop van goederen

  Goederen van leveranciers die bestemd zijn voor de verkoop en tot de voorraad gaan behoren kunt u administreren via Hoofdmenu —> Voorraad. U kunt ervoor kiezen om ingekochte goederen in de categorie voorraad te boeken (nog niet verkocht) of in categorie Kostprijs Verkopen (verkocht). Klik als laatste op “bewaar” en de transactie is voltooid. In…

 • Invoeren investeringen

  Goederen met een waarde van doorgaans meer dan € 500,- (is een richtlijn), zijn geen kosten, maar investeringen. Deze investering is het bedrag dat in termijnen afgeschreven wordt, waarbij u deze termijnen ten laste van de winst mag brengen. Via Hoofdmenu —>Investeringen –> Nieuw, kunt u gemakkelijk een nieuwe investering inboeken. In bovenstaand voorbeeld is…

 • Maken van een nieuwe verkoopfactuur

  Indien u een verkoopfactuur wilt maken, dan dient u ervoor te zorgen dat de klant in het relatiebeheer is toegevoegd. Indien dit het geval is, dan gaat u naar Hoofdmenu —>Facturering —> “Relatie zoeken” —> Nieuwe factuur. De adresgegevens worden automatisch uit het relatiebeheer gehaald. U kunt zelf aangeven wat de factuurdatum is, de betaaltermijn,…

 • Boeken bankafschrift

  Indien er een mutatie is op het bankafschrift, terwijl dit niet direct met inkoop en/of verkoop te maken heeft (bijvoorbeeld terugbetaling lening of privéopname), dan kunt u dit via Hoofdmenu —> Banken administreren. (Op een lening afboeken kan ook via “open posten”). U ziet de verschillende bankrekeningen met de saldi volgens de boekhouding. Indien er…

 • Boeken kasboek

  Het kasboek wordt geheel automatisch bijgewerkt zodra er bij het invoeren van een transactie als betaalwijze “Kas” wordt ingevoerd. Via Hoofdmenu —> Kas kunt u alle mutaties en saldi terugvinden. Een overboeking vanuit de kas naar de bank wordt geboekt via een bankentransactie, waarbij de tegenrekening “kas” is (zie onderdeel “afboeken bankafschriften).