Inlezen afschriften Rabobank

Hieronder vindt u de stappen die u volgt om uw afschriften in de juiste map op te slaan, zodat dezein Kleisteen worden ingelezen. Hoewel wij dit stappenplan up-to-date proberen te houden, is het mogelijk dat afbeeldingen niet langer juist zijn. In dat geval verzoeken wij u dit aan ons door te geven, zodat wij dit kunnen aanpassen.
Mocht u tijdens het downloaden foutmeldingen krijgen of tegen andere problemen aanlopen, dan adviseren wij u contact op te nemen met de Rabobank.

[accordion collapsible=”false” framed=”false”]
[section title=”Stap 1 Inloggen”]Na het inloggen kiest u voor Betalen & Sparen. Bank Rabobank 1[/section]
[section title=”Stap 2 Download”]Klik op Download.
Hierna kiest u onder Het bestandformaat waarin u de transacties wilt downloaden MT940 formaat of Kommagescheiden, zijn geschikt voor Kleisteen. Klik hierna op Ga verder.Bank Rabobank 2[/section]
[section title=”Stap 3 Welke gegevens downloaden”]In dit scherm heeft u de volgende opties:

  1. Vink Alle transacties van al uw rekeningen vanaf… als u van alle rekeningen de afschriften wilt downloaden vanaf de laatste keer dat u gedownload heeft.
  2. Kies voor Alle transacties van de volgende rekening: als u van een specifieke rekening de afschriften wilt downloaden. Bij Van boekdatum geeft u een begindatum van de te downloaden afschriften op. Bij t/m boekdatum kiest u de einddatum van de te downloaden afschriften.
  3. Klik hierna op Aanmaken.

Bank Rabobank 3[/section]
[section title=”Stap 4 Ophalen status”]Klik op Ophalen status. Bank Rabobank 4[/section]
[section title=”Stap 5 Download”]Klik op Download. Bank Rabobank 5[/section]
[section title=”Stap 6 Opslaan”]Klik op Opslaan. Bank Rabobank 6
Het dialoogvenster opslaan als wordt getoond. Hier kunt u aangeven in welke map u het mt940 bestand wilt opslaan op uw computer, bijvoorbeeld bureaublad. Onthoud de locatie waar u het bestand opslaat. Dit bestandspad dient u straks in het Kleisteen pakket te selecteren.[/section]
[section title=”Stap 7 Importeren in Kleisteen”]Om gegevens te importeren in Kleisteen gaat u naar -> e-bankieren -> importeer.
Kies in dit scherm het goede bankrekeningnummer en zoek met de knop ‘bladeren’ het bestand op dat u heeft gedownload via uw internetbankier-programma. Klik dan op de knop ’importeer afschrift’.
Ga dan naar het scherm -> e-bankieren -> afboeken.[/section]
[/accordion]

Inlezen afschriften ING Bank

Hieronder vindt u de stappen die u volgt om uw afschriften in de juiste map op te slaan, zodat deze in Kleisteen worden ingelezen.
Hoewel wij dit stappenplan up-to-date proberen te houden, is het mogelijk dat afbeeldingen niet langer juist zijn. In dat geval verzoeken wij u dit aan ons door te geven, zodat wij dit kunnen aanpassen.
Mocht u tijdens het downloaden foutmeldingen krijgen of tegen andere problemen aanlopen, dan adviseren wij u contact op te nemen met de helpdesk van uw bank.

[accordion collapsible=”false” framed=”false”]
[section title=”Stap 1 Inloggen”]
Na het inloggen komt u in onderstaand scherm. Kies bij Betalen voor Af- en bijschrijvingen.Bank ING 1[/section]
[section title=”Stap 2 Downloaden”]
Klik op Downloaden. Bank ING 2[/section]
[section title=”Stap 3 Downloaden”]
Kies van welke Rekening u de mutaties wilt downloaden. Geef vervolgens de periode op. Deze wordt automatisch gevuld met de Van datum* aansluitend op de vorige download. Bij t/m datum* kunt u maximaal de datum van gisteren invullen. Let op! U
kunt de mutaties downloaden over een periode van maximaal één maand. Bij Formaat kunt u kiezen voor de formaten: MT940, of CSV ( kommagescheiden). Deze formaten worden door Kleisteen beiden ondersteund.Hierna klikt u op Downloaden. Bank ING 3[/section]
[section title=”Stap 4 Opslaan”]
Kies voor Opslaan. Bank ING 4 Let op! Als u geen mogelijkheid krijgt om het bestand op te slaan, wordt het downloaden om beveiligingsredenen door Internet Explorer of een andere browser geblokkeerd, zie de volgende afbeelding. U kunt dit oplossen door met de rechtermuisknop op de gele balk te klikken waarin deze melding naar voren komt en te kiezen voor Downloaden. Bank ING 4b Als u hierna alle stappen uit het stappenplan opnieuw uitvoert, kunt u het bestand wel opslaan.
[/section]
[section title=”Stap 5 Opslaan als”]
Het dialoogvenster opslaan als wordt getoond. Hier kunt u aangeven in welke map u het mt940 bestand wilt opslaan op uw computer, bijvoorbeeld bureaublad. Onthoud de locatie waar u het bestand opslaat. Dit bestandspad dient u straks in het Kleisteen pakket te selecteren. Kies daarna voor Opslaan. Bank ING 5[/section]
[section title=”Stap 6 Importeren in Kleisteen”]
Om gegevens te importeren in Kleisteen gaat u naar -> e-bankieren -> importeer.
Kies in dit scherm het goede bankrekeningnummer en zoek met de knop ‘bladeren’ het bestand op dat u heeft gedownload via uw internetbankier-programma. Klik dan op de knop ’importeer afschrift’.
Ga dan naar het scherm -> e-bankieren -> afboeken.[/section]
[/accordion]

Inlezen afschriften ABN Amro Bank

Hieronder vindt u de stappen die u volgt om uw afschriften in de juiste map op te slaan, zodat deze in Kleisteen kan worden ingelezen. Hoewel wij dit stappenplan up-to-date proberen te houden, is het mogelijk dat afbeeldingen niet langer juist zijn. In dat geval verzoeken wij u dit aan ons door te geven, zodat wij dit kunnen aanpassen.

Mocht u tijdens het downloaden foutmeldingen krijgen of tegen andere problemen aanlopen, dan adviseren wij u contact op te nemen met ABN AMRO.

[accordion collapsible=”false” framed=”false”]
[section title=”Stap 1 Inloggen”]

Na het inloggen kiest u links in het venster onder Downloaden voor Bij- en afschrijvingen.

Bank ABN 1

[/section]

[section title=”Stap 2 Downloaden”]

In het scherm kunt u het volgende opgeven:

  1. Van welke rekening u mutaties wilt downloaden.
  2. Over welke periode u mutaties wilt downloaden.

Bij 2 kiest u voor Van Datum t/m Datum. Selecteer als einddatum gisteren, anders loopt u het risico om mutaties die vandaag nog binnenkomen bij een volgende download te missen. Om dezelfde reden raden wij het af te kiezen voor Vanaf datum laatste Download. Kies bij Bestandsformaat het voor Kleisteen juiste formaat MT940, of CSV(kommagescheiden) en klik op OK.

Bank ABN 2

[/section]

[section title=”Stap 3 Opslaan”]

Klik (onderin de webpagina) op het pijltje achter Opslaan en kies vervolgens Opslaan als.

Bank ABN 3

Het dialoogvenster opslaan als wordt getoond. Hier kunt u aangeven in welke map u het mt940 bestand wilt opslaan op uw computer, bijvoorbeeld bureaublad. Onthoud de locatie waar u het bestand opslaat. Dit bestandspad dient u straks in het Kleisteen pakket te selecteren.

[/section]

[section title=”Stap 4 Importeren in Kleisteen”]

Om gegevens te importeren in Kleisteen gaat u naar -> e-bankieren -> importeer.
Kies in dit scherm het goede bankrekeningnummer en zoek met de knop ‘bladeren’ het bestand op dat u heeft gedownload via uw internetbankier-programma. Klik dan op de knop ‘importeer afschrift’.
Ga dan naar het scherm -> e-bankieren -> afboeken.

[/section]
[/accordion]

Invoeren verkoop

Hier kunt u alle verkoopbonnen, zoals kassabonnen of zelfgemaakte (geschreven of in WORD/Excel) verkoopfacturen inboeken. Een nieuwe verkoopfactuur voert u in via Facturering.

De verkoop zorgt dat er op de winst & verliesrekening een omzettoename zichtbaar wordt.

Bij de “tegenrekening” geeft u de wijze van betaling aan, zoals kas of bank. Indien deze nog niet bekend is, kunt u het beste kiezen voor “te ontvangen bedragen” of “debiteuren”. U ziet dan in Hoofdmenu –> Open Posten –> Debiteuren, het saldo terug.

Invoeren bedrijfskosten

U kunt via Hoofdmenu —> Inkopen/Kosten, alle door u ontvangen facturen en (kassa)bonnetjes als bedrijfskosten invoeren. Dit zijn kosten welke niet aan te merken zijn als investering (zoals aanschaf computer, vervoersmiddelen etc… en de kosten voor het inkopen van voorraad). Kosten die wel ingevoerd kunnen worden, zijn bijvoorbeeld telefoonkosten, kantoorartikelen, drukwerk etc…

U geeft de factuurdatum aan (verplicht voor de BTW-berekening), de naam van de crediteur (eventueel eerst aanmaken in Relatiebeheer) en het (unieke) factuurnummer wat voor u herkenbaar is. In het onderste invulgedeelte geeft u een korte omschrijving en de kostencategorie aan. Als laatste vult u het bedrag in en kunt u kiezen tussen inclusief of exclusief BTW en het BTW-tarief (21%, 6%, 0% of geen). Indien u te maken heeft met (meerdere) verschillende BTW-tarieven, kunt u deze op aparte regels invoeren.
Indien u een bedrag terugkrijgt (credit-nota), dient u voor het bedrag een minteken te plaatsen. Klik onderaan in het scherm op Bewaar, en de bedrijfskosten zijn ingeboekt in Kleisteen. U kunt desgewenst zelf kostencategorieën deactiveren of toevoegen in Hoofdmenu —> Programma —> Instellingen –> Kosten.
Alle ingevoerde kosten worden door Kleisteen bijgehouden in onder andere de Winst & Verliesrekening en BTW-overzichten. U kunt per periode bekijken aan welke categorieën u veel kosten gehad heeft en desgewenst met deze inzichten uw bedrijfsvoering bijsturen en/of aanpassen via de knop “overzichten” in het kosten-scherm.

Invoeren inkoop van goederen

Goederen van leveranciers die bestemd zijn voor de verkoop en tot de voorraad gaan behoren kunt u administreren via Hoofdmenu —> Voorraad. U kunt ervoor kiezen om ingekochte goederen in de categorie voorraad te boeken (nog niet verkocht) of in categorie Kostprijs Verkopen (verkocht).

Klik als laatste op “bewaar” en de transactie is voltooid. In dit voorbeeld is zichtbaar dat er 60 cd’s aan de voorraad toegevoegd zijn.

De transportkosten direct als kosten ingeboekt.

Invoeren investeringen

Goederen met een waarde van doorgaans meer dan € 500,- (is een richtlijn), zijn geen kosten, maar investeringen. Deze investering is het bedrag dat in termijnen afgeschreven wordt, waarbij u deze termijnen ten laste van de winst mag brengen. Via Hoofdmenu —>Investeringen –> Nieuw, kunt u gemakkelijk een nieuwe investering inboeken.

In bovenstaand voorbeeld is er een nieuwe laptop aangeschaft ter waarde van € 2.000,- welke een restwaarde heeft van € 500,-. De computer kost het bedrijf aan het einde van de (economische) levensduur dus € 1.500,-, welke in 36 maanden afgeschreven gaat worden. Er wordt automatisch een bedrag van € 41,67 per maand (te weten € 1.500,- gedeeld door 36 maanden) afgeschreven op de waarde van de computer.

Indien u de investering eerder verkoopt, dan heet dat desinvesteren. Indien u in het overzicht van de investeringen klikt op “desinvesteren”, kunt u de verkoopfactuur hieraan koppelen. Zodra u klikt op de knop “boek desinvestering”, worden automatisch de boekingen gemaakt.

Maken van een nieuwe verkoopfactuur

Indien u een verkoopfactuur wilt maken, dan dient u ervoor te zorgen dat de klant in het relatiebeheer is toegevoegd. Indien dit het geval is, dan gaat u naar Hoofdmenu —>Facturering —> “Relatie zoeken” —> Nieuwe factuur.

De adresgegevens worden automatisch uit het relatiebeheer gehaald. U kunt zelf aangeven wat de factuurdatum is, de betaaltermijn, uw eigen referentie, een omschrijving van het geleverde, de omzetcategorie en het bedrag inclusief of exclusief BTW. Daarna klikt u op de knop “maak factuur”.

U krijgt dan het volgende scherm te zien:

Hier kunt voor de laatste keer controleren of alles goed ingevuld is, eventueel nieuwe factuurregels toevoegen, de BTW wordt automatisch berekend en verwerkt, en de factuurtekst aanpassen (deze kunt u tevens via Hoofdmenu –> Programma —> Instellingen —> Standaardteksten blijvend aanpassen).

Zodra de factuur akkoord is, selecteert u linksonder in het scherm “definitief” en vervolgens “print” of “mail”. Er zal in een nieuw scherm een PDF-document geopend worden met de factuur welke u kunt printen. U kunt de lay-out aanpassen en uw logo toevoegen via Hoofdmenu –> Programma —> Instellingen —> Layouts.

Boeken bankafschrift

Indien er een mutatie is op het bankafschrift, terwijl dit niet direct met inkoop en/of verkoop te maken heeft (bijvoorbeeld terugbetaling lening of privéopname), dan kunt u dit via Hoofdmenu —> Banken administreren. (Op een lening afboeken kan ook via “open posten”).

U ziet de verschillende bankrekeningen met de saldi volgens de boekhouding. Indien er een transactie heeft plaatsgevonden, klikt u in dit scherm op “banktransactie” achter de betreffende bankrekening. U krijgt dan het volgende scherm:

Klik vervolgens op “bewaar” en de banktransactie is ingeboekt. Het saldo zal weer kloppend moeten zijn met het werkelijke saldo zoals op het bankafschrift staat en de tegenrekening (in bovenstaand voorbeeld “Onderhandse leningen” zal met hetzelfde bedrag zijn afgenomen).
Let op: verkopen en/of aankopen die per bank gegaan zijn, worden niet in dit scherm geboekt maar via kosten dan wel verkopen.

 

Boeken kasboek

Het kasboek wordt geheel automatisch bijgewerkt zodra er bij het invoeren van een transactie als betaalwijze “Kas” wordt ingevoerd. Via Hoofdmenu —> Kas kunt u alle mutaties en saldi terugvinden. Een overboeking vanuit de kas naar de bank wordt geboekt via een bankentransactie, waarbij de tegenrekening “kas” is (zie onderdeel “afboeken bankafschriften).